خورشیدی

این دپارتمان به زودی با اهداف ذیل شروع به کار خواهد کرد:

1.تشریح کامل و جامع انواع سیستم‌های خورشیدی (فتوولتائیک) موجود در دنیا و ایران.

2. بررسی وضعیت سیستم‌های خورشیدی (فتوولتائیک)موجود در دنیا و ایران .

3.برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه سیستم‌های خورشیدی (فتوولتائیک ) اعم از آموزش‌های تئوری ، عملی و نرم افزارهای تخصصی شامل

Pvsyst

RETscreen

T*sol

PV*sol

طراحی نیروگاه‌های خورشیدی (فتوولتائیک) متصل به شبکه و منفصل از شبکه ، طراحی سیستم‌های گرمایش خورشیدی و آبگرمکن‌های خورشیدی ،بررسی اقتصادی سیستم‌های خورشیدی (فتوولتائیک) و ….

برای باخبر شدن از جدیدترین اخبار دپارتمان خورشیدی اینجا ثبت نام کنید.

با تشکر

تماس با ما