زوایای خورشیدی

زاویهه خورشیدی

بررسی مختصر بر زوایای خورشیدی

یکی از موضوعات مهم در سیستم های خورشیدی توجه به زوایای خورشیدی می باشد .مهندسین فعال در عرصه انرژی خورشیدی باید با این زوایا اشنا باشند و نحوه محاصبه انها را بدانند هرچند نرم افزارهای طراحی نیروگاه های خورشیدی این کار را بسیار سهل و اسان کرده اند ولی شما بعنوان یک متخصص در حوزه انرژی خورشیدی باید با انها اشنا باشین در ادامه به معرفی انواع زوایای خورشیدی و نحوه محاسبه انها خواهیم پرداخت.

Altitude(زاویه ارتفاع خورشیدی): αs

زاویه ای که خورشید با سطح افق می سازد. بهترین راه معرفی این زوایا استفاده از تصویر می باشد شما می توانید این زاویه را در شکل زیر ببینید.

Azimuth(زاویه سمت خورشیدی) :s γ

زاویه ای که محل خورشید روی سطح افق با جهت شمال می سازد. در برخی منابع نسب به جنوب در نظر میگیرن

زاویه زنیت متمم زاویه ارتفاع خورشیدی می باشد.

عرض جغرافیایی ϕ: مکان زاویه ای شمال یا جنوب خط استوا ، جهت مثبت شمالی، -90<=ϕ<=90

انحراف  δ:مکان زاویه ای خورشید در ظهر خورشیدی (یعنی وقتی خورشید در ظهر محلی واقع است) با توجه به صفحه خط استوا ،جهت مثبت شمالی ; -23.45<=δ<=23.45

شیبβ: زاویه ای که پنل خورشیدی با سطح زمین می سازد.

زوایا با حضور پنل خورشیدی:

زوایای خورشیدی

شماره روز dn :

January ۳۱
February ۲۸ یا ۲۹
March ۳۱
April ۳۰
May ۳۱
June ۳۰
July ۳۱
August ۳۱
September ۳۰
October ۳۱
November ۳۰
December ۳۱

بدست اوردن زاویه روز:

Ƭ=2πdn/365

زاویه میل خورشیدیδ:

فرمول محاسبه زاویه میل خورشیدی

عرض جغرافیاییϕ: عرض جغرافیایی مناطق مختلف را می توان با استفاده از اطلاعات هواشناسی مکان مورد نظز بدست اورد مثلا برای تهران ، تهران در عرض جغرافیایی 35 درجه و 42 دقیقه می باشد.

37.5=35+42/60=ϕ

بنظر شما ارزش این اطلاعات چقدر می باشد؟ برای چه باید این اطلاعات از محفوظات ما باشد؟

قبلی «
بعدی »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *