زوایای خورشیدی

بررسی مختصر بر زوایای خورشیدی

Altitude(زاویه ارتفاع خورشیدی): αs

زاویه ای که خورشید با سطح افق می سازد

Azimuth(زاویه سمت خورشیدی) :s γ

زاویه ای که محل خورشید روی سطح افق با جهت شمال می سازد. در برخی منابع نسب به جنوب در نظر میگیرن

زاویه زنیت متمم زاویه ارتفاع خورشید می باشد.

عرض جغرافیایی ϕ: مکان زاویه ای شمال یا جنوب خط استوا ، جهت مثبت شمالی، -90<=ϕ<=90

انحراف  δ:مکان زاویه ای خورشید در ظهر خورشیدی (یعنی وقتی خورشید در ظهر محلی واقع است) با توجه به صفحه خط استوا ،جهت مثبت شمالی ; -23.45<=δ<=23.45

شیبβ: زاویه ای که پنل خورشیدی با سطح زمین می سازد.

زوایا با حضور پنل خورشیدی:

شماره روز dn :

January ۳۱
February ۲۸ یا ۲۹
March ۳۱
April ۳۰
May ۳۱
June ۳۰
July ۳۱
August ۳۱
September ۳۰
October ۳۱
November ۳۰
December ۳۱

بدست اوردن زاویه روز:

Ƭ=2πdn/365

زاویه میل خورشیدیδ:

عرض جغرافیاییϕ: عرض جغرافیایی مناطق مختلف را می توان با استفاده از اطلاعات هواشناسی مکان مورد نظز بدست اورد مثلا برای تهران ، تهران در عرض جغرافیایی 35 درجه و 42 دقیقه می باشد.

37.5=35+42/60=ϕ

“نظرات خود را با ما در میان بگذارید”

قبلی «
بعدی »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورزشی