بایگانی برچسب ها: solar

زوایای خورشیدی

بررسی مختصر بر زوایای خورشیدی Altitude(زاویه ارتفاع خورشیدی): αs زاویه ای که خورشید با سطح افق می سازد Azimuth(زاویه سمت خورشیدی) :s γ زاویه ای که محل خورشید روی سطح افق با جهت شمال می سازد. در برخی منابع نسب به جنوب در نظر میگیرن زاویه زنیت متمم زاویه ارتفاع خورشید می باشد. عرض جغرافیایی […]

سیستم های فوتولتائیک

انرژی خورشیدی مقدار انرژی تابشی خورشید بر روی کره زمین  در واحد زمان، ۶۰۰۰ برابر کل مصرف انرژی‌های سالیانه بر روی زمین است که این مطلب نشان دهنده اهمیت توجه به این منبع در تأمین نیازهای روزمره بشر است. اگر تا به حال انرژی خورشیدی رقیبی جدی برای سوخت‌های فسیلی محسوب نمی‌شده‌است، به دلیل پایین بودن تاریخی قیمت […]

ورزشی