ملیکا طالعی

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوی رشته مهندسی انرژی (دانشگاه علوم و تحقیقات) فعال حوزه انرژی و محیط زیست
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.